Nødsituationer

Politi: Gendarmerie
17 eller 04 90 62 94 08
Brandvæsen: Pompiers
18 eller 112 (mobiltelefon)
Ambulance: 18 eller 112 (mobiltelefon)
Elværket: EDF - GDF:
08 10 33 34 84
Vandværket:

EAU-SDEI
08 10 73 97 39